Udstyr


Hos OREV finder du de mest udbredte former for vandingsudstyr, især til drypvanding. Det omfatter bl.a. drypslanger, dryppere, små og mellemstore vandingsautomater samt ventiler.

Uniram slange

UniRamUniram™ CNL

CNL – KOMPENSERET, IKKE-LÆKKENDE
Underjordisk og på jorden, trykkompenserende, konstant selvrensende

Anvendelsesområder
• Hærværkstruede områder.
• Områder med stærk blæst.
• Græsplæner, buske, træer.
• Bueformede, smalle og ubearbejdede beplantningsarealer.
• Taghaver.
• Jordløse anvendelsesområder.

Specifikationer
• Mere end 500 m slange (afhængig af afstand, indgangstryk og topografi).
• Gennemstrømningshastighed for drypper: 1,0, 1,6, 2,3 og 3,5 l/t.
• CNL – trykbevarende mekanisme, der forhindrer, at systemet drænes, når der ikke er noget tryk, eller når det er under 0,14 bar.
• Trykkompenserende område: 1,0-4,0 bar.
• Slange Ø mm: udv. dia.17,0, indv. dia.14,6.
• Slange Ø mm: udv. dia.16,0, indv. dia.13,7.

Funktioner og fordele
• CNL – trykbevarende mekanisme til præcis vandspredning og pulsvanding.
• Selvkompenserende og selvrensende.
• 100 % ensartethed ved en længde på mere end 500 m (afhængig af afstand, indgangstryk og topografi).
• Dryppernes placering på drypslangen forhindrer indtrængen af bundfald. Vand hentes fra turbulenscenteret.
• Høj modstandsdygtighed over for maskinskader, indtrængende rødder og tilstopning.
• Stort filter i hver drypper.
• Stor vandpassage indeni drypperen.
• Unik turbulent gennemstrømningsbane.
• Forbedret rodspærringssystem.
• UV-bestandig drypslange.

Når vinteren nærmer sig, skal der slukkes for vandingsanlægget. Hvis der står vand i slangerne eller øvrige steder i vandingsanlægget, kan ventiler, dryppere, slanger mv. sprænge, hvis det fryser.

Vinterlukning af vandingsanlæg.
Afbrydelse af automatisk vanding på computer.
Tømning af hovedrør for vand (det der kan løbe ud).
Åbning og lukning af alle ventiler elektronisk. (Da de fleste ventiler er skjult, er det ikke fysisk muligt at servicere ventiler uden særlig adgang og værktøj).
Visuelt tilsyn af installationer. Såsom filter, UV filter, pumper og tanke.
Opstart:  Forår.
Evt. lækager repareres.
Opstart af ventiler

 

 


Drypvanding – trykkompensation

DripNetDripNet PC ™ 16125

Vandingsanlæg til rækkeafgrøder

SPECIFIKATIONER
• Driftstryk, 0,4-2,5/3,0 bar (alt efter flow og tykkelse på drypslanger).
• TurboNet™-labyrint med stor vandpassage.
• 6 forskellige flowvœrdier.
• Til “svejsning” på drypslanger med tynde/mellemtykke vægge (0,31-0,63 mm).
• Sprøjtestøbt drypper, meget lille reguleringsventil.
• Sprøjtestøbt silikonemembran.
• DripNet PC™ overholder ISO 9261.

FUNKTIONER OG FORDELE
• PC-systemet (et patenteret trykudligningssystem) fastholder et ensartet flow ved forskellige indgangstryk (0,4-2,5/3,0 bar) og sikrer dermed præcis fordeling af vand og næringsstoffer.
• TurboNet™-labyrinten sikrer stor vandpassage, og den store, dybe og brede tværprofil minimerer risikoen for tilstopning. Den brede tværprofil tillader passage af store partikler.
• Det brede filtreringsareal sikrer optimal drift selv under forhold med vandmangel.
• Det selvskyllende system og det brede filtreringsareal mindsker risikoen for tilstopning.

 

 


Drypvanding – trykkompensationssystem

PCJ_LCNL_2LPCJ CNL

Kompakte trykkompenserede dryppere med anti-dræningssystem (CNL)

Til drivhuse, planteskoler, frugtplantager samt vanding af træer og løvtræer

SPECIFIKATIONER
• Driftstrykinterval: 0,7-4,0 bar.
• TurboNet™-labyrint med stor vandpassage.
• 7 forskellige gennemstrømningshastigheder.
• 3 forskellige udgange: studs, modhage til 3 mm I.D. og til 4 mm I.D.
• Til at sætte ind i tykvæggede rør (0,9, 1,0 og 1,2 mm.).
• Sprøjtestøbt drypper, meget lille reguleringsventil.
• Sprøjtestøbt silikonemembran.
• Den påmonterede PCJ LCNL-drypper overholder ISO 9261.

FUNKTIONER OG FORDELE
• TurboNet™-labyrinten sikrer stor vandpassage, og den store, dybe og brede tværprofil minimerer risikoen for tilstopning af vandingsanlæggene.
• PC-systemet (et patenteret trykudligningssystem) fastholder en ensartet gennemstrømningshastighed ved forskellige indgangstryk (inden for det anbefalede driftstrykinterval) og sikrer dermed præcis fordeling af vand og næringsstoffer i vandingsanlægget.
• Konstant, selvskyllende system minimerer risikoen for tilstopning.
• Drypperen kan placeres præcist, hvor behovet er.
• Antallet af dryppere og dermed vandtilførslen kan øges med henblik på at imødekomme vækstkravene.
• Giver mulighed for montering af en “edderkoppesamling”, så flere forskellige dryppere kan forsynes samtidigt.
• PCJ LCNL med antidræn sikrer effektiv impulsvanding, hindrer vandudslip og gør genopfyldning overflødig.

 

 


Magnetventiler

Aquanet 1 ACAquaNetPlus® ¾” – 2″

Den professionelle serie af elektriske/ hydrauliske ventiler,  1½”-2″ m/vinkelventil, elektrisk AC og DC, m/u trykregulator

FUNKTIONER
Landskab: Til alle formål

FORDELE
• Patenteret hydraulisk 3-vejs styring.
• Fremstillet til at fungere med alle typer vand, herunder spildevand (2 mm styreåbning).
• Stort tryk- og flowområde.
• Manuel overstyring: CLOSE-AUTO-OPEN.
• Indbygget trykregulator med justerbar indstilling 0,7-4,5 bar (1½” og 2″ kun som ekstraudstyr til elmodeller).
• Lavt energiforbrug sikrer størst mulig ledningslængde.
• Strømningsreguleringsgreb – standard på alle modeller.
• EPDM-membran, modstandsdygtig over for landbrugskemikalier.

 


Gyronet Turbo

GyroNet TurboTil planteskoler – overdækkede og friland, intensive markafgrøder, topkøling og tag- og tunnelkøling og støvfjernelse

SPECIFIKATIONER
• Yderst robust mikrosprinkler.
• Mikrosprinkler med 5 forskellige flowværdier:
200, 250, 300, 400 og 500 l/t.
• Maks. anbefalet driftstryk: 3,0 bar.
• Indgangskobling: 1/2″ gevindskåret han.
• Rotoren er lilla.

FUNKTIONER OG FORDELE
• Antimyrefunktion hindrer adgang for insekter til området omkring sprinklerdysen.
• Mikrosprinklere af plast kan modstå alle landbrugskemikalier og vejrforhold.
• Specielt konstrueret vandingsanlæg til fulddækkende vanding, hvor der er brug for optimal, ensartet vandspredning.
• Lav broafskærmningseffekt giver mere ensartet spredning.
• Egnet til frostbeskyttelse og/eller sprøjtekøling.
• Lang driftsikkerhed: enkle, modulopbyggede dele.

 

 

 


MegaNet™

MeganetRoterende højvolumensprinkler.

Stor vandingsvinkel – til grøntsager og markafgrøder, planteskoler på friland, frø og stiklinger, frostsikring, afkøling af frugtplantager samt tagafrensning for støv. Vandingsanlæg med lille vandingsvinkel – til vanding under træer og i skyggehuse/nethuse.

SPECIFIKATIONER
• 7 forskellige nominelle gennemstrømningshastigheder:
200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 l/t.
Anbefalet driftstryk: 2,0-3,0 bar (ved sprinklerhovedet).
2 forskellige vandingsvinkler: stor 24° og lille 15°.
Indgangskobling: 1/2″ gevindskåret han.
• Farvekodede låsepinde og hætter for at sikre nem identifikation.
• 2 afbalancerede vandstråler.
• Særskilt filter i hver sprinkler.

FUNKTIONER OG FORDELE
• Med to ensartede vandstråler sikres sprinkleren perfekt afbalanceret funktion uden at blive skubbet bagud.
• Den lukkede og kompakte konstruktion giver en robust sprinkler, samtidig med at den hindrer insekter i at trænge ind i dysen og beskytter de mekaniske dele under brugen.
• Hver enkelt sprinkler er forsynet med et særskilt filter. Dette sikrer konstant rene dyser og nem rengøring efter behov.
• Sprinkleren er farvekodet, så den er nem at finde. Hættens farve angiver sprinklerens flow, hvorimod farven på låsepinden og turbinen angiver vandingsvinklen.
• Sprinkleren er markedsførende med hensyn til ensartet vandspredning i forhold til flow og placeringsafstand.
• Kan enten fastmonteres eller monteres på flytbare spyd.
• Fremstillet af materiale med UV-beskyttelse, modstandsdygtig over for al slags vejr samt næringsstoffer udsprøjtet til landbrugsformål.

 

 


For yderligere oplysninger www.orev.dk